Dessens Vlaardingen

CO2 bemesting

CO2-bemesting- een uitvinding van de natuur:

Om te kunnen groeien en in leven te blijven, hebben planten kooldioxide (CO2) nodig.
Uit CO2, water en licht produceren planten hun belangrijkste bouwstof en energiedrager: Suiker.
Als "afvalstof" onstaat zuurstof, dat alle dieren nodig hebben voor de ademhaling.
Dit proces - de zogenaamde fotosynthese - vormt de basis voor al het leven op onze aarde.
Waterplanten nemen de in het water opgeloste CO2 op.
In natuurlijke wateren komt er constant CO2 vrij uit de meestal dikke laag slik op de bodem.
Hier onstaat het in grote hoeveelheden door bacteriƫle afbraakprocessen.
Daarvan getuigen de sterke, gezonde planten in de natuur.
En een weelderige plantengroei voorziet de vissen van zuurstof en biedt hen tevens de mogelijkheid om te schuilen en kuit te schieten!

Prachtige planten, gezonde vissen - met CO2!

Aquariumwater bevat bijna altijd te weinig CO2.
Al bij drinkwaterbedrijven wordt door beluchting het natuurlijke CO2 aan het leidingwater onttroken.
De kleine hoeveelheden in het aquarium nemen de waterplanten gretig op.
Meestal is dat niet genoeg.
Stengels en bladeren zijn dan zwak en bleek, er is geen enkele groei waar te nemen.
De weerstand is verzwakt, algen nestelen zich op de bladeren.
In tegenstelling tot de natuur, ontbreekt in het aquarium de natuurlijke CO2-voorziening.
Maar wie wil er nou in zijn aquarium een centimeters dikke laag hebben van afgestorven bladeren, uitwerpselen van vissen en voerresten...

CO2- gebrek heeft ernstige gevolgen.

Achtergebleven groei en misvorming.
Plotseling afsterven van planten.
Kalkafzetting op de bladeren.
Veel te hoge, onnatuurlijke PH-waardes. Daardoor stress voor de vissen en een verhoogde vatbaarheid voor ziektes.
Gebrek aan ijzer en sporenelementen.
Plotselinge ammoniakvergiftiging
Algenplagen.

CO2-bemesting heeft nog veel meer voordelen.

CO2 lost in het water gedeeltelijk op als koolzuur. Met CO2 kan daarom de PH-waarde (zuurgraad) van het aquariumwater enigzins verlaagd worden en zo een natuurlijke waarde ingesteld worden.
Vooral aquariumvissen houden van enigzins zuur water. Het heeft een positief effect op de gevoelige vissenhuid.
Belangrijke sporenelementen voor planten en vissen komen beter beschikbaar, omdat ze in enigszins zuur water beter oplosbaar zijn.
Lelijke kalkaanslag op de plantenbladeren ("biogene ontkalking") wordt voorkomen.