Dessens Vlaardingen

DENNERLE BODEMVERWARMING

Het fundament voor een goed functionerend aquarium.

 

Waterplanten in de natuur
Waterplanten groeien in hun natuurlijke leefgebieden, de beken, poelen en moerassen, zelden over grote oppervlakken, maar meestal op bepaalde punten in meer of minder grote groepen. Op deze plaatsen blijken uit ervaring de zogenaamde uitsijpelende voedingsstofbronnen te liggen. Dat zijn plekken waar langzaam maar gestaag water dat rijk is aan voedingstoffen en CO2, uit de bodem opwelt. De bodemgrond zelf is zeer fijnkorrelig, dicht en humusrijk. Roodbruine aanslag op plantenwortels wijzen op een hoog ijzergehalte.
Humusbacteriën zijn van bijzondere betekenis: met behulp van de geproduceerde humusstoffen zetten zij minerale voedingsstoffen om naar een vorm die door planten kan worden opgenomen. Zo groeien op braakliggend tropengrond – bijvoorbeeld langs nieuw aangelegde wegen – pas weer planten als er een humuslaag - ook al is die slechts een millimeter dik - is gevormd. De bodemgrond van natuurlijke locaties van populaire aquariumplanten zoals Cryptocorynen en Echinodorus is doorgaans humusrijk.

 

De natuurgetrouwe bodemopbouw in het aquarium
In het aquarium fungeert DeponitMix Professional als humusrijke mineraalrijke voedingsbodem. Natuurgetrouwe uitsijpelende voedingsbronnen kunnen met behulp van een Dennerle bodemverwarming worden gegenereerd. Een bodemverwarming is een zwak (!) warm wordende verwarmingskabel die in lussen op de aquariumbodem wordt gelegd. De matige warmte zorgt voor een langzame watercirculatie in de bodemgrond. Er worden voor humusbacteriën optimale omstandigheden gecreëerd om voor planten geschikte voedingsstoffen te genereren. En daar komt nog bij: de tropisch warme bodemgrond activeert de wortelgroei. De watercirculatie transformeert de hele aquariumbodem tot één groot biofilter.

Terug naar het overzicht
DENNERLE BODEMVERWARMING