Dessens Vlaardingen

AMPHIPRION OCCELARIS

ANEMOONVIS

zeewater

actueel op voorraad :

Wildvang exemplaren zijn vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer.
De Anemoonvis is vrij territoriaal, meestal beperkt dit zich tot de anemoon en directe omgeving van de anemoon.
Vissen met dezelfde kleuren (combinaties) en patroonvormen kunnen als soortgenoot gezien worden.
Indien de Anemoonvis gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen.
Normaal leven ze in de natuur vaak in grote scholen.
Meerdere koppels en/of meerdere soorten anemoonvissen kunnen alleen als het aquarium groot genoeg is.
De Clownsvis kan je het beste houden met een symbiose anemoon.
In de natuur leeft de Amphiprion percula samen met de Heteractis of Stichodactyla soorten.
Anemoonvissen worden allemaal als mannetje geboren, bij koppelvorming zal de grootste en dominanste mannetje
een vrouwtje worden.
Indien gehouden zonder passende anemoon zal een ander lager-dier gekozen worden als territorium,
vaak wordt een lederkoraal of hamertjekoraal dan gekozen.

De symbiose met een anemoon
De symbiose tussen de anemoonvis en de anemoon is een tweerichtingsverkeer.
De anemoon wordt beschermt tegen vijanden, schoon gehouden en gevoerd door de anemoonvissen .
Voor de anemoonvissen betekend dit dat ze op hun beurt beschermt worden door de giftige tentakels van de anemoon tegen hun vijanden en andere anemoonvissen (soorten).
Ook wordt tijdens de broedperiode gebruik gemaakt van de veiligheid van de anemoon.

 

Herkomst: Great Berrier Reef (Australië), Salomon eilanden, Australie,
Queensland, West-Pacific, Indonesië, Singapore,
Afmeting: 10 centimeter
Zoutgehalte: Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C)
Temperatuur: Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c

Terug naar het overzicht
AMPHIPRION OCCELARIS